Categorie archief: Overlast Zalm/Bliek/Spiering complex

Overlast en de progressie hierin

Containerbrand ZBS-Complex

Rookwolken in de straat, dus zelf maar even gebeld met de meldkamer brandweer. (112)

De melding ging eruit om 14.15, om 14.25 reddingsvoertuig ter plaatse. Veel rookontwikkeling maar geen zichtbare vlammen, de straalpijp werd even gehanteerd en het vuur doofde. Schade aan container, niet aan overige bezittingen van particulieren.

Wel een puntje van opmerkzaamheid, parkeren in de smalle hals van de ZALM is niet toegestaan, toch had een aannemersbedrijfje zijn auto daar zeer hinderlijk geparkeerd. Een grote wagen van de brandweer had zo moeite om doorgang te krijgen, vermoedelijk kan deze nog wel een bekeuring tegemoet zien.

Het vuur was snel onder controle, de brandweer vertrok omstreeks 14.55. De oorzaak ? Kinderen die heerlijk gespeeld hebben met vuurwerk. daders onbekend maar ruim onder de zuurballen wet šŸ˜‰

Bijkomend voordeel va deze containerbrand, de geleegde container heeft meer inhoud momenteel, zwerfvuil naast de container was gelukkig vanmorgen al weggehaald. Het blijft een aandachtspunt inzake de buurtoverlast !

TVP

Advertenties

Tijdelijke oplossing zwerfvuil ZBS-Complex

Na de aanhoudende klachten en berichten van ongenoegen uit de buurt, heeft Maasdelta besloten een container voor GROF Vuil ter beschikking te stellen.

Het idee van grofvuil ronden is opgepikt door de gemeente en gaat het waarschijnlijk wel halen. Een definitieve oplossing is dan een feit voor alle ondergrondse containers in Hellevoetsluis.

Het streven van Maasdelta is grofvuil dumpingen NAAST de ondergrondse containers te Ā voorkomen. Op verzoek wordt deze geplaatst op 20 Juli en wel naast de ondergrondse containers. De container wordt indien vol, verwijderd en herplaatst. Deze cyclus herhaalt zich tot september.

De Buurt reageert gematigd enthousiast en hoopt dat de overlast ophoudt in alle vormen. In de container mag ook tuinvuil gestort worden en overig grof vuil. Bewoners die hun vuil onjuist aanbieden worden door andere buurtgenoten gefotografeerd dan wel gefilmd. De beelden gaan rechtstreeks naar de Gemeente en Maasdelta waardoor een 100% pakkans ontstaat ! Ā De Gemeente en Maasdelta houden er een lik op stuk beleid na en zullen passende maatregelen nemen tegen de overtreders !

pamflet maasdelta_NEW

TVP

Buurtoverlast ZBS-Complex hervat ! Maatregelen op komst !

Een maand geleden begon het weer, meldingen van Leefbaar Kooistee over geluidsoverlast, gevolgd door berichten over extreme vervuiling. En waar was het deze keer ? Wederom bij de afval containers ! Hoe het komt ? Afval moet de woning uit. Dat zeggen de bewoners zelf. Jammer genoeg wordt in de weekeindes geen afval opgehaald en de bewoners zijn vrij van de noeste arbeid. Het weekeinde is dus bij uitstek geschikt voor de grote schoonmaak. De tijden die de ambtenarij erop na houd zijn: ma t/m vrij 08.00 – 17.00 uur.

Daar zit dus een probleem wat niet langer past in de 24 uurs economie ! Wij burgers , we betalen belasting om leefbaar te wonen en te recreƫren. De gemeente doet een duit in het zakje door U te laten betalen voor het ophalen van het afval. Echter het grof vuil is niet geregeld, dat dient de particulier zelf af te voeren naar het verzamelpunt naast de molen. Veelal is dat gratis !

Voor de particulieren die geen vervoer hebben of dat er erg veel moet worden afgevoerd, is de regeling “Big Bag” aanwezig. U betaalt een extra bedrag, stopt het vuil in die zak en het wordt afgevoerd. De zak mag U ook op de berg afval leggen als dit niet past in de zak. Dan wordt het ook afgevoerd. Veel mensen die in flats wonen met ondergrondse containers denken dat ze nog in de jaren 80 leven. Ze dumpen het grof vuil maar daarnaast het zo een probleem makend voor de gehele buurt. De buurt zelf zet ook het afval erbij. Zo wordt het weer een gemeentelijke taak. 3 Dagen lang geen ophaaldienst maakt het aanzien van de wijk er niet mooier op. Dus de burger zal zelf dat varkentje moeten wassen.

Dat laatste gebeurd niet, want waarom zou de burger ook ? Daar is de gemeente voor ! Er is nieuws ! De gemeente dat zijn wij allemaal, de burgers, en wij werken NIET in de weekeinde dus zo is de cirkel rond. Ondertussen is het probleem ongewijzigd en lijkt op kip en ei gebeuren.

Maar er is een oplossing ! En zeker een duurzame. De gemeente kan een bron van inkomsten noteren en particulieren zijn 24/7 van hun grof vuil af. Bankstellen, televisies en andere huishoudelijke apparatuur worden regelmatig bij de containers neergezet. Laten we het nu zo doen dat:

 • Bedrijfjes in 2e hands goederen en particulieren dagelijks de containers gaan afstruinen.
 • Het bruikbare afval/huisraad opladen op een aanhanger en dit meenemen ter verwerking. Natuurlijk kan dit ook per vrachtauto geschieden. Wie kent ze niet de oud ijzer boeren en de voddenman ?
 • De spullen worden gerecycled, geregistreerd en aangemeld bij de gemeente.
 • De gemeente geeft vergunningen af tegen een kleine lege’s ( ā‚¬ 10.– per kwartaal )
 • De gemeente stelt voorwaarde aan de vergunningen dat onbruikbaar afval op de eerstvolgende werkdag wordt ingeleverd bij de gemeentewerf naast de molen.
 • De particulier of bedrijf die in bezit is van een vergunning, laadt tevens het onbruikbare afval op, en slaat dit op. Hij voert dit af naar de gemeentelijke inzameldienst op de eerstvolgende dag. Of indien mogelijk, krijgt een sleutel om dit afval te storten op de werf ! ( gebonden aan vergunning en borg voor de sleutel)

Op deze manier blijft tegen een minimale inspanning en een maximale winst de gemeente en de buurt leefbaar en schoon ! Het overwegen waard. Het goede van de oude tijd kan een probleem oplossen in de openbare ruimte !

Want zeg nu zelf, de mens is lui en regelgeving veranderd bij de dag. Handhaving blijft achter. De simpelste ideeƫn zijn de beste !

3 weken afvaloverlast bij de ondergrondse containers en de onvrede van de buurt wordt nu opgelost door een afvalcontainer te plaatsen naast de ondergrondse containers. U en ik betalen de container. De aanzuigende werking kan de problemen oplossen voor een korte periode. Het plan is helaas niet duurzaam en lost niet het gehele probleem op van het ZBS-Complex. Gelukkig gebeurd er iets en zijn de instanties niet doof. Er wordt alleen te moeilijk gedacht en dat kost geld en biedt niet de gewenste oplossingen. Meerdere partijen sluiten compromissen, daarna verzand het weer doordat het geld op is en begint alles van voren af aan. Handhaving en lik op stuk beleid werkt wel, maar zodra het wegvalt zitten bewoners weer met de gebakken peren !

20150320_114111

P.S de bromfietsoverlast is weer aan het toenemen, vriendjes van een nieuwe bewoner maken de Zalm/Bliek weer onveilig sinds 30 juni. Geluidsoverlast kant Spiering neemt toe ! Oorzaak ? Ā Bouwfout ! Oplossing: reflectieschermen plaatsen op het balkon ( zie Isaac Da Costastraat flats). Grofvuil overlast ! Wordt wat aan gedaan op korte termijn !

Redactie TVP

Meer bevoegdheden gemeente om overlastgever te weren | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om overlastgevende groepen als criminelen en extremisten te weren uit bepaalde wijken.

Bron: Meer bevoegdheden gemeente om overlastgever te weren | NU – Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Burendag ZBS-Complex 2015

De problematiek van het ZBS-Complex is naar de achtergrond verschoven, acties liggen stil en de buurt stelt zich afwachtend op. Ondertussen zijn de initiatieven vanuit de buurt op een laag pitje geraakt. Zijn de maatregelen afdoende ? De feedback vanuit de buurt komt niet. Af en toe een Twitterbericht van Leefbaar Kooistee. Maar verder dan dat weinig tot geen ruchtbaarheid.

Je zou verwachten dat de problemen opgelost zijn, niets is minder waar. De Problematiek en ontevredenheid blijft. De eisen waren, nogmaals ter herinnering:

 1. Sluiting complex.
 2. 24-uur beveiliging

Maar de eisen worden niet ingewilligd, volgens instanties is dat niet nodig. Om de problematiek op te lossen is er iets belangrijks wat maar niet van de grond komt. Sociale cohesie. Verschillende “werelden” komen niet bij elkaar en weigeren ook consequent met elkaar het gesprek aan te gaan.

Merendeel is de maatschappij in het algemeen schuld. “Dat gaat mij niet aan, ik doe het zelf wel, Fuck you waar bemoei je je mee ! ” Enkele uitspraken die de lading behoorlijk dekken. Als we 15 jaar verder zijn zie je exact hetzelfde ontstaan. Pubers en jongvolwassenen weten het vaak beter dan de ervaringsdeskundigen. Maar die hebben hun hulp allang ingetrokken. het is inderdaad moeilijk op eigen benen te staan en daardoor ontstaat ook gelijk de wrijving. “Ik laat mij door jou niet de wet voorschrijven”. Dit gebeurt nu van 2 kanten. Daarbij opgeteld het leefritme van de verschillende bevolkingsgroepen en het probleem is gevangen.

Een jongere Ā die “net” op zichzelf zit, heeft geheel andere problemen dan de huisvader en moeder met kinderen. Het leven is dynamisch en de problemen verhouden zich al naar gelang men ouder wordt, dan wel relaties start en/of verliest.

Persoonlijke levenssfeer en opvoeding, Ouders hebben in het verleden fouten gemaakt en andere inzichten gekregen die ons nu gaan opbreken. Helaas is de kloof groter geworden.

Terugkomend op de problematiek van het ZBS-Complex. De oorzaak is maatschappelijk, lappendekens worden aangelegd om het uiterlijk van de buurt te verbeteren. Activiteiten “om het goed te houden” worden argwanend bekeken en behoefte aan menselijk contact bestaat niet ! En zo draaien we rond in kringen die veel geld kosten en ergernis creĆ«ren bij de aangevers. Kort door de bocht, waarom worden de eisen niet ingewilligd ? Deze aanpak kost goud en behoeft veel onderhoud.

Is het dan toch niet verstandiger een hek eromheen te zetten en een intercom ? Hou rekening met de privacy van bewoners en omwonende. Dit botst en zal blijven botsen, meer vanwege ervaring en leeftijd. Opvoeden is iets wat tijd kost en de mens is van nature ongeduldig. Autoriteit ontbreekt, of wordt niet langer geaccepteerd.

Toch zijn er lichtpunten,

 • Sociale controle is toegenomen.
 • Buurt heeft een netter aanzien gekregen
 • Dialoog blijft open
 • Partijen zien in dat het onmogelijk is het iedereen naar de zin te maken

Goedkoop is duurkoop, maar gratis is weer “niet voor niets”, IdeeĆ«n blijven welkom, helaas werkt de buurt niet actief mee en wat hiervan de oorzaak is, is wel duidelijk, men is praatmoe. Het vertrouwen is meer onderbuik gericht en staat bol van vooroordelen. Er wordt niet geluisterd ! Maar op de achtergrond is het volop in beweging en bestuurders sparen kosten nog moeite om de buurt een beter aanzien te geven.

Geniet van bovenstaande videobeelden, en zie hoe de buurtkinderen een fijne dag hebben gehad ! Nu de ouders nog ! Contacten zijn echt heel verrassend, maar de buurt moet nu eens de argwaan laten varen en accepteren dat de maatschappij in geheel er anders uitzien dan de 70’er jaren.

redactie :TVP