Categorie archief: Wegbezuiniging Huisartsenpost (HAP)

protesten

De ‘zorgverzekering’.

Ooit was er het ziekenfonds, je weet wel die paar tientjes per maand en je kon overal medische zorg krijgen. Niemand in de schuld geen eigen risico dus jezelf geen zorgen maken over je zorg. Toen b…

Bron: De ‘zorgverzekering’.

Advertenties

Ludiek protest tegen ‘slechte’ spoedzorg | Voorne-Putten | AD.nl

Spijkenisser Willem Heijdacker luidde vandaag, namens bewoners van Voorne-Putten, de noodklok over de spoedzorg op het eiland. Hij deed dat in een Feyenoord-badjas. ,,Voor de huldiging was ik te laat, maar voor het verbeteren van de spoedzorg nog niet.’’

Bron: Ludiek protest tegen ‘slechte’ spoedzorg | Voorne-Putten | AD.nl

GrootNissewaard.nl – HAP en SMC: voorstel spoedeisende zorg

Spijkenisser Willem Heijdacker Sr. maakte afgelopen donderdag gebruik van het spreekrecht in de commissie Zorg en Werk. Hij uitte niet alleen zijn bezorgdheid over de zorgkwaliteit voor de burgers op Voorne-Putten, maar ook zijn teleurstelling over het verloop van het gesprek de dag ervoor.

Bron: GrootNissewaard.nl – HAP en SMC: voorstel spoedeisende zorg

Onafhankelijk Meldpunt “HAP terug” Geopend !

Geachte Inwoner van Voorne,

fillwzc4mcw0odbd-willem-heijdacker-foto-peter-heine-comzorghvs-6crop

U heeft iets meegemaakt wat voort komt uit het verdwijnen van de HAP  uit Hellevoetsluis ?

U wilt graag Uw verhaal doen ?

U ergert zich aan de werkwijze van Uw huisarts ?

Nu kunt U op verschillende wijze Uw verhaal kenbaar maken aan de actiegroep Burgerinitiatief

”Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op VPR en de VRR” !

  • Telefonisch rechtstreeks W.Heijdacker ( 06-22.55.68.07 )
  • Per brief ( zonder postduif )Willem Heijdacker, Hongerlandsedijk 1788, 3201LZ Spijkenisse
  • Anoniem, zonder openbare plaatsing. Onderaan de pagina staat een reactieveld, vul deze in ( gebruik wel een echt e-mailadres, deze wordt nooit zichtbaar voor anderen) vermeld Uw klacht in de reactie. vermeld ook wel of niet publiceren ( ontbreekt dit verzoekt, dan wordt de reactie niet zichtbaar gezet !) Contactgegevens aub wel vermelden, want de reactie worden doorgestuurd en is er nog wat toelichting noodzakelijk. U blijft anoniem als U dat wenst ! De reactie is echter wel leesbaar voor U als indiener ! In de kopregel staat dan In afwachting van moderatie

Op dit moment zijn [ 235  ]  klachten/opmerkingen ingediend

Financiële belangen hinderen uitvoering zorg op Voorne Putten !

Sinds 2015 protesteren eilandbewoners, met name de gemeenten op Voorne, tegen het verdwijnen van de huisartsenpost. Langere reistijden naar Spijkenisse, te laat aanrijdende ambulances, gesjoemel met statistiek en overige cijfers. De bestuursorganen zijn hier verantwoordelijk voor. Nu blijkt dat de huisartsen op Voorne spil zijn in het opheffen van de HAP.

Het vandaag verschenen artikel in het AD, waar de huisartsen hun weerwoord geven op de beschuldigingen van kaalslag en luiheid, worden tegengesproken door Dhr. Hoogervorst. Hij gaf aan in de laatste ZWO commissievergadering te Hellevoetsluis, dat de zorg juist verbeterd was. Hoe anders ondervinden de inwoners van de gemeente Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis dit ? Ook de uitspraak van Dhr. Hoogervorst is in het verkeerde keelgat geschoten bij de gemeentepolitiek en burgerij. “De HAP keert niet terug op Voorne”

Ondertussen bereid het burgerinitiatief o.l.v.  W.Heijdacker juridische stappen voor en verzamelt klachten van en over de verdwenen HAP, ervaringen met huisartsen en hun optreden. Wat erg hinderlijk is in deze is dat veel van de klachtenindieners zich later terugtrekken uit een vals soort van loyaliteit t.o.v hun eigen huisarts. Represailles worden gevreesd. Dit komt voornamelijk voort uit de zorgvragers, een kwetsbare groep van ouderen en chronisch zieken. Echter het doet de voorbereiding geen goed ! Jongeren echter hebben de “laat maar, mij gaat het niet aan” mentaliteit. Melden van “incidenten” is een noodzakelijk iets, een aangifte bij justitie gaat te ver, melden bij een meldpunt dan ? Ja, echter is is geen duidelijk meldpunt in deze, het meldpunt wat er was bevindt zich op Facebook, maar is besloten ! Dus anoniem de klacht indienen is er niet bij !

Hier is verandering in gekomen door deze site open te stellen voor klachten HAP/huisartsen. De klachten worden gebundeld en naar het burgerinitiatief gezonden. Dit kan anoniem in reacties ! Bij het indienen van een reactie wordt deze eerst ter moderatie aangeboden, dus niet gelijk zichtbaar !

Een aparte pagina wordt voor dit doel inmiddels alhier opgezet ! De werkwijze hoe het werkt wordt daar ook uitgelegd.

Langs dezelfde ” reactie-weg” zijn er stukken over het HAP-overleg binnengekomen die het verhaal van vandaag in het AD.nl van Dhr. Hoogervorst volledig tegenspreken. Deze notulen zijn via de hackergroep “Anonymous” beschikbaar gemaakt. Deze documenten zijn niet voor publicatie en doorgezonden aan de actiegroep. Wat opvalt in die stukken is dat er over een financieel belang gesproken wordt, dus geen zorgverbetering maar geldstromen en bezuiniging. Daar deze stukken een proefmonster betreft verkregen uit een een computerhack zullen wij deze stukken gaan neerleggen bij een jurist naar keuze ! De afzender is anoniem en heeft gewerkt met cloaking software om zijn identiteit veilig te stellen.

Redactie TVP